نمایش 9 24 36

گان بیمار

قیمت اصلی 12,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,200 تومان است.

گان آرایشی

قیمت اصلی 9,500 تومان بود.قیمت فعلی 7,900 تومان است.

گان جراحی (آستین کش بافت)

قیمت اصلی 15,000 تومان بود.قیمت فعلی 11,500 تومان است.

گان جراحی استریل با حوله

قیمت اصلی 35,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,900 تومان است.

گان جراحی استریل بدون حوله

قیمت اصلی 29,000 تومان بود.قیمت فعلی 24,900 تومان است.